به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاء‌اسدی صبح پنجشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری اظهار کرد: کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی یکی از کمیته های پنج گانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان است که 23 عضو دارد.
وی بیان داشت: کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در راستای تحقق 5 بند از سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی شامل توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش سقف سرمایه انسانی، مدیریت بهینه مصرف تقویت فرهنگ جهادی و گفتمان‌سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارد.
ذکاء‌اسدی یادآور شد: سه گروه ذیل کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی استان کرمان تشکیل شده است که گروه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بحث فناوری و تجاری‌سازی را در دستور کار دارد.
وی یادآور شد: گروه توانمندسازی منابع انسانی نیز بر افزایش توان منابع انسانی تمرکز دارد و گروه گفتمان‌سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی نیز افکارسازی و توسعه فرهنگ اقتصادی را به عنوان هدف خود قرار داده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از تصویب 56 پروژه در کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی استان کرمان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها شامل 16 پروژه برش ملی و 40 پروژه پیشنهادی از سوی دستگاه‌های استان کرمان است که 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.