به گزارش خبرگزاری ایرنا حمید ذکاء اسدی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با محوریت حفاظت از منابع طبیعی و انفال گفت : رهبر معظم انقلاب اسلامی ، حاشیه نشینی را معضل دوم اجتماعی بعد از اعتیاد مطرح کرده اند.
وی عنوان کرد: آمارهای بالای 10 میلیون نفر که درباره حاشیه نشینی ذکر می شود از معضلات اجتماعی است که حتی می توانند به فروپاشی جوامع بینجامد.
وی گفت: در حوزه مقابله با حاشیه نشینی با همکاری و همپوشانی مدیران توانستیم به نتایج مطلوبی دست یابیم و از این موارد در استان کرمان زیاد داشته ایم.
معاون استاندار کرمان بیان کرد: اخیرا کاروانسرای وکیل که حدود 15 سال معطل مانده و مانند خرابه ای در حال از بین رفتن بود با پیشگامی استاندار و همراهی رئیس کل دادگستری کرمان به سر منزل مقصود رسید و این می تواند شروع کار خوب و مناسب در مرکز بازار و مناطق میراث فرهنگی ما باشد.
وی عنوان کرد: با وجود همه مشکلات موجود، مدیران اجرایی آمادگی دارند که کارهای خوبی را اجرا کنند.
ذکاء اسدی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی پشتیبانی بی دریغی را از مسائل امنتیی، اجرایی و انتخاباتی و سیاسی دارد، گفت: چراغ راه ما به طور مشخص در این عملیات دستگاه قضایی است.
وی افزود: استان کرمان همانطور که در اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این زمینه، حرف برای گفتن دارد و کارهای انجام شده قابل ارائه است، با تداوم این همکاری ها آینده بسیار خوبی را پیش رو خواهیم داشت.
وی از مدیران دولتی خواست همه جوانب را رعایت کنند و این طوری نباشد که دستشان به کار نرود و در این رابطه با مشاوران حقوقی ادارات هماهنگی و عمل کنند.