معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بر برخورد جدی با باندهای بزرگ قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: برای نیروهای امنیتی و انتظامی که پیچیده ترین اقدامات گروه های تروریستی راخنثی می کنند، کار شناسایی باندهای مافیایی کار مشکلی نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاء اسدی در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان افزود: استان کرمان در محور قاچاق ماد مختلف از پرنده های زینتی تا مواد مخدر و حیوانات اهلی و غیر اهلی است و این امر بار سنگینی را بر دوش دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و بهداشتی قرار داده است.
وی با بیان اینکه درباره مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت در استان کرمان پیشرفت بسیار خوبی داشته ایم، گفت: هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله داریم.
وی تصریح کرد: امسال باید برنامه کلی ستاد استان تا 12 تیرماه آماده شود تا بر اساس آن در سال جاری در راستای برخورد با کالای قاچاق اقدام شده و بتوان پیشفت برنامه ها را ارزیابی کرد.
معاون استاندار کرمان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: نشستی با مدیران جهاد کشاورزی جنوب و   استان و نیز مدیران دامپزشکی شمال و جنوب استان کرمان برگزار شود تا برنامه ریزی های لازم برای هویت گذاری دام ها انجام شود.
وی بر برخورد جدی با دام های قاچاق تاکید کرد و ادامه داد: اتاق اصناف باید درباره اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با قاچاق کالا و ارز با جدیت بیشتری اقدام کند تا نیازی به حضور مجدد نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در این زمینه نباشد.
وی گفت: درباره سلامت گوشت، لبنیات، مواد آرایشی و بهداشتی و سایر مواد مسئول هستیم.
وی بر تهیه گزارشات میدانی درباره اثرات منفی قاچاق کالا و نیز اثرات مثبت اقدامات انجام شده تاکید کرد و گفت: باید به تهیه پیوست های تبلیغاتی نیز در کنار اقدامات مقابله ای توجه لازم صورت گیرد