سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری در دیدار با اساتید گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت : حل مشکلات اساسی استان جز با همراهی و تعامل جامعه علمی و حوزه های اجرایی میسر نخواهد شد .
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان حمید ملانوری روز دوشنبه در دیدار با اساتید گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر که با حضور حجت الاسلام والمسلمین صباحی رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان و رئیس دانشکده الهیات و حقوق دانشگاه شهید باهنر و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حیدری رئیس گروه علوم سیاسی در این دانشگاه برگزار گردید اظهار داشت : حل مشکلات اساسی استان جز با همراهی و تعامل جامعه علمی و حوزه های اجرایی میسر نخواهد شد .
سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری ضمن اشاره به مباحث چالشی استان از جمله موضوعات آب ، مسائل و ناهنجاری های اجتماعی و اشتغال خواستار مشارکت جدی دانشگاه در این زمینه ها گردید .
حمید ملانوری در ادامه ضمن تشریح مباحث مختلف حوزه های سیاسی از جمله موضوعات احزاب و تشکلهای سیاسی ، مباحث دانشجویی ، مسائل کارگری و همچنین امور مربوط به مذاهب و فرق ؛ از اساتید علوم سیاسی خواست تا ضمن تعامل با مجموعه سیاسی استان و ارائه نقطه نظرات خود در خصوص این موارد ، در بهبود و توسعه امور مشارکت عالمانه و جدی داشته باشند .
شایان ذکر است در این جلسه رئیس و اساتید گروه علوم سیاسی دانشگاه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه های مختلف سیاسی استان و نیز نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با دانشگاه پرداختند .