سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان به تاخیر در پرداخت معوقات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از سوی بیمه ها اشاره کرد و گفت:  قطعا دولت به عنوان یک نهاد حقوقی و رسمی نمی تواند زیر تعهدات خود بزند اما ممکن است به دلیل گرفتاری های خود تعویقی در تعهدات خود داشته باشد اما از بیمه های استان کرمان می خواهیم تسریعی در پرداخت بدهی های خود به مراکز درمانی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، "حمید ملانوری" در جلسه پیرامون وضعیت مرکز دیالیز بیمارستان راضیه فیروز تصریح کرد: موضوع سلامت، نه در این دولت بلکه در همه دولت ها بحث مهمی در کشور بوده که در همین راستا در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به این موضوع با اجرای طرح تحول نظام سلامت با توجه به نیاز جامعه و توقعات از آن؛ صورت گرفت.
وی با بیان اینکه امنیت امروز کشور در دنیا ستودنی و بی نظیر است اظهار کرد: این امنیت به دلیل حضور همیشه در صحنه، ایثارگری ها و رشادت هایی است که با هدایت های مدبرانه مقام معظم رهبری توسط مردم حاصل شده و قطعا نیز این مردم به راحتی علاقه ای به از دست دادن آن نخواهند داشت.
ملانوری ادامه داد: تجربه نشان داده که زور دشمنان نظام جمهوری اسلامی به ما نرسیده و آنها امروز به این فکر افتاده‌اند که به صورت جزء به جزء ناامنی‌هایی در کشور ایجاد کنند و پیگیری ها و شواهد ما نشان می دهد که حوادث روزهای اخیر در کشور از آن سوی آبها خط گیری می شده که خوشبختانه با درایت مسئولین کشوری و استانی این موضوعات مدیریت شده است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان به حوزه سلامت و حضور بخش خصوصی در این حوزه اشاره و افزود: دولت تدبیر و امید در استان کرمان همواره خود را قدردان بخش خصوصی می داند و از این بخش به طور جدی حمایت کرده و می کند اما از سوی دیگر نیز انتظار دارد بخش خصوصی نیز طبق قوانین و مقررات، به تعهدات خود عمل کند.
وی به تاخیر در پرداخت معوقات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از سوی بیمه ها اشاره کرد و گفت:  قطعا دولت به عنوان یک نهاد حقوقی و رسمی نمی تواند زیر تعهدات خود بزند اما ممکن است به دلیل گرفتاری های خود تعویقی در تعهدات خود داشته باشد اما از بیمه های استان کرمان می خواهیم تسریعی در پرداخت بدهی های خود به مراکز درمانی داشته باشند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه به دنبال تعطیلی هیچ مرکز بهداشتی و درمانی استان نبوده اما انتظار داریم این مراکز نیز طبق تعهد، دستورالمعل ها و استانداردهای لازم نیز حرکت کنند اظهار کرد: کمیته ای با ریاست مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه ها تشکیل خواهد شد تا موضوعات پیرامون مشکلات بیمارستان راضیه فیروز و مراکز درمانی خصوصی در این حوزه را مورد بررسی و حل و فصل کنیم.