دکتر محمد صادق بصیری سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: امید و آرامش تنها از طریق خدمت رسانی درست و بی منت به مردم به دست می آید.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمد صادق بصیری سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در دیدار با فرمانداران سراسر استان با اشاره به اینکه بیشترین توفیق خدمت به مردم با برگرداندن آرامش و امید به دست می آید گفت: "به نیکویی برخورد کنیم همانطور که خداوند نیکویی کرده و عزت و آبرویی که خدا عطا کرده را با دستگیری و خدمت به خلق جبران کنیم."
بصیری شرایط اقلیمی، فرهنگی، قومی، قبیله ای و سایر شرایط را در سطح استان متفاوت دانست و بیان داشت: این تفاوت ها بایستی به خوبی مدیریت شود.
وی در اداره شهرستان ها بیشترین زحمت را بر عهده فرمانداران دانست و تصریح کرد: وظیفه استان حمایت از فرمانداران و کمک و همکاری ایشان در اداره بهتر شهرستان و موفقیت استان است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، فرمانداران را سربازان خط مقدم دفاع دانست و گفت: فرمانداران با کمترین مهمات و تسلیحات  در حال ایثار و فداکاری هستند.
وی سیاست های مد نظر معاونت سیاسی را برای فرمانداران استان تشریح کرد و افزود: در حوزه سیاسی و امنیتی همدلی و تعامل منطقی با ارکان قدرت، شایسته سالاری ، حرکت بر محور قانون و پیگیری امور گزارش ها و عملکردها، گزارش همراه با تحلیل، پیش بینی های سیاسی در اقشار مختلف، تدبیر و پیشگیری های  لازم در خصوص مسائل را مهم تلقی کرد.
بصیری با اشاره به  مسائل فرهنگی و اجتماعی  گفت: برای این نوع مسائل، باید روش حل مسئله را بلد بود و در خصوص آسیب های اجتماعی نارضایتی و ناامیدی ها را با  اتکا به ظرفیت مردم و همکاری و تخصص دستگاه ها بر طرف نمود.