سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: باتوجه به تغییرات پرشتاب دنیای امروز، نیاز به کاربست روش های علمی در حوزه مسائل فرهنگی بسیار زیاد است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمد صادق بصیری در آئین اختتامیه سومین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان استان افزود: فرهنگ زیربنای تمامی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی هر جامعه ای است و پیشرفت جوامع مرهون فعالیت های فرهنگی آن ها است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد فرهنگ تصریح کرد: فرهنگ طبق فرمایش رهبر انقلاب هوای تنفس است و این امر حکایت از اهمیت توجه مسئولین به مسائل فرهنگی در جامعه ایران دارد.
دکتر بصیری در این مراسم با اشاره به اهمیت کاربست روش های علمی در حوزه مسائل فرهنگی اظهار داشت: نیاز به کاربست روش های علمی در حوزه مسائل فرهنگی در شرایط تحول پرشتاب دنیای امروزی بسیار زیاد است و باید در استفاده از این روش ها اهتمام ورزیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان افزود: بدلیل تغییرات طولانی مسائل فرهنگی طی سالیان متمادی و به صورت تدریجی، اگر پاسخگویی به این مسائل به صورت علمی نباشد با مشکلات عدیده ای روبرو می شویم.
دکتر بصیری گفت: انباشت داده ها و اطلاعات در حوزه فرهنگ به نحوی است که برای استفاده بهینه از آن ها، نیازمند مقوله بندی و طبقه بندی هستیم.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به ویژگی های خاص استان خاطرنشان کرد: بدلیل مولفه های پراکندگی، تنوع اقلیمی و فرهنگی، پیشینه تاریخی و ظرفیت نیروی انسانی دامنه مسائل و معضلات فرهنگی در استان کرمان زیاد است و برای حل آن ها باید از روش های علمی استفاده شود.