سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: نقش نهاد های تربیتی، روانشناختی، مشاوره ای و اجتماعی در بهتر زیستن مردم بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در اولین همایش بزرگ روانشناسان و مشاوران استان کرمان و مراسم تجلیل از فعالان حوزه بهداشت روان استان کرمان در تالار وحدت دانشگاه  شهید باهنر کرمان گفت: نقش نهاد های تربیتی، اجتماعی و روانشناختی در بهتر زیستن مردم بسیار پررنگ و حائز اهمیت است.
دکتر بصیری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هر چه جامعه پیچیده تر شود نقش تربیتی و مشاوره ای معلمان و مربیان علوم تربیتی و هدایت و مشاوره برای ارتقای زندگی نیز مهم تر می شود.
وی با تاکید بر پهناوری استان کرمان و پراکندگی اقلیمی و تفاوت فرهنگی، مذهبی، اجتماعی در استان کرمان، بیان داشت: برگزاری این نوع اجتماعات در برنامه ریزی مدیران برای رویارویی با مشکلات و معضلات منطقه ای در کل استان راهگشا خواهد بود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مهمترین وظیفه روانشناسان، مربیان و مشاوران را تربیت و هدایت اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان برای رویارویی با معضلات و مشکلات اجتماعی، روانی و سایر آسیب ها دانست و افزود: اگر این وظیفه به خوبی انجام شود آسیب های اجتماعی در استان کرمان به مراتب کاهش خواهد یافت.