سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: برای ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابانی نیازمند انجام اقدامات فوری توسط دستگاه های اجرایی هستیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمد صادق بصیری در جلسه ساماندهی کودکان کار و خیابانی افزود:  طبق آیین نامه مصوب هیأت دولت، وظایف همه دستگاه ها در قبال کودکان کار مشخص شده است و استاندار کرمان به صورت مکرر پیگیر عملیاتی شدن این وظایف است.
دکتر بصیری اظهار داشت: در پی مشکلات اخیر در حوزه کودکان کار و خیابانی، جلسه ای فوری توسط استاندار تشکیل و سه مصوبه داشت که باید انجام شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به مصوبات جلسه مذکور افزود: سازمان بهزیستی و اداره کل اتباع موظف شدند نیازها و برنامه های خود را برای ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابانی ارائه کنند و سایر دستگاه های اجرایی نیز طبق آیین نامه، ملزم به همکاری در این حوزه هستند.
دکتر بصیری با اشاره به مشکلات خاص استان کرمان در حوزه کودکان کار و خیابانی گفت: استان کرمان بدلیل حضور تعداد زیادی از اتباع در شهرهای مختلف، با مشکلات خاصی مواجه است که وظیفه اداره کل اتباع و نیروی انتظامی را از این حیث بیشتر می کند.
وی اشاره کرد: برای ساماندهی وضعیت اتباع در استان، طرحی ملی با همکاری نمایندگان مجلس تهیه و در صورت اجرا همه اتباع موظفند بابت حضور و فعالیت در استان هزینه بپردازند.