سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: تقوا ، امر به معروف و نهی از منکر دو خصلت فردی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند و عمل به این فرائض جمعی در حقیقت راهکار پیشگیری آسیب ها در جامعه اسلامی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدصادق بصیری در همایش امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز استان کرمان ویژه ائمه جماعات و روحانیون زکات ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان افزود: کلمه معروف در برابر منکر گاهی اشتباه معنا می شود و آنچه از کلمه معروف بر می آید همان احترام به قوانین در کشورهای دیگر است که در کشور ما خوشبختانه قوانین مشروع نیز هستند. 
 دکتر بصیری با بیان اینکه به نظر می رسد توجه معروف به مسائل اجتماعی است، ادامه داد: هدف امام حسین(ع) از امر به معروف نیز یک نوع اصلاح اجتماعی در جامعه اسلامی بوده است.
وی با اشاره به تأکیدات قرآن کریم به امر به معروف تصریح کرد: در قرآن کریم بیش از 80 مرتبه به واژه عرف و مشتقات آن تأکید شده است و در 38 مورد به طور خاص واژه معروف بیان شده است که نشان از اهمیت مسائل معروف در جامعه اسلامی دارد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر خصلت اجتماعی افراد در جامعه اسلامی است، افزود: در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، تمامی امور تحت تأثیر قرار گرفته و ظلم فراگیر می شود و اجرای این فریضه شرط احیای یک جامعه است.