سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با تاکید براینکه حفظ و صیانت از اموال و انفال وظیفه همگانی است، گفت: حفظ و صیانت از اموال و انفال یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است و در شرایط اقتصادی کنونی این مهم باید در اولویت قرار گیرد تا تاثیر خود را در زندگی مردم بر جای بگذارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدصادق بصیری پیش از ظهر یکشنبه در همایش حافظان انفال جنوب کرمان که در راستای حفاظت جامع از منابع طبیعی به میزبانی شهرستان رودبارجنوب برگزار شد، افزود: حفظ انفال دیدگاهی اعتقادی و اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه اموال عمومی باید دست محبوب ترین و پاکترین مردم باشد، اظهارداشت:  مرجع تمامی مسائل رهبری دینی است و اسلام برای همه احکام و مسائل، راهکار و قانون دارد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه انفال برای حفظ و استفاده بهینه نیازمند شرایطی است و باید به اهمیت آن  به عنوان حق الناس، تصریح کرد: حفظ و صیانت از اموال و انفال وظیفه همگانی است و در این خصوص حقوق متقابلی بین دولت و ملت وجود دارد.
دکتر بصیری با اشاره به اینکه بی مبالاتی در رابطه با بیت المال به همه افراد جامعه باز می گردد، تاکید کرد: حفظ اموال عمومی و انفال منابع طبیعی نیازمند برخورد قاطع قوای قضائیه و مقننه است.
وی تصریح کرد: حفظ و صیانت از اموال و انفال یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است لذا در شرایط اقتصادی کنونی این مهم باید در اولویت قرار گیرد تا تاثیر خود را در زندگی مردم بر جای بگذارد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به وظایف قانونی سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی برای حفظ و صیانت از انفال منابع طبیعی و تثبیت مالکیت ملی، افزود: سازمان های مردم نهاد و همیاران طبیعت باید بیش از پیش در راستای حفاظت جامع از منابع طبیعی تقویت شده و جامعه را نسبت به مسائل محیط زیست و منابع طبیعی حساس کنند.
بصیری با اشاره به بارش نعمات الهی در روزهای اخیر در سطح استان کرمان، یادآورشد: طی بارش های اخیر، سطح بارش در شهرستان کهنوج 83 میلی متر بوده و میزان خسارات وارده حدود 142 میلیارد تومان برآورد شده است.وی تاکید کرد: سیل اخیر می تواند نشانه ای از دست درازی انسان ها به طبیعت و تخریب انفال منابع طبیعی باشد.