سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، ضمن تقدیر از تشکیل مجمع خیرین استان، گفت: فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه خیرین باید به سمت رفع فقر و کاهش آسیب های اجتماعی در نقاط حاشیه ای شهرها و مناطق کمتر برخوردار هدایت شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمد صادق بصیری در نخستین نشست مجمع خیرین استان کرمان افزود: احسان و نیکوکاری زاییده تقوا است و قدرت ایمان باعث می شود افراد به احسان و کارهای خیر توجه کنند.
وی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) تصریح کرد: احسان و کمک به مردم از نگاه امام علی (ع) به عنوان بهترین توشه آخرت است و آثار احسان علاوه بر بهره مندی جامعه، بیش از هر کس برای خود احسان کننده است.
وی اظهار داشت: احسان نتیجه اجتماعی دارد و هنگامی که مردم از خدمات خیرین استفاده می کنند در واقع فقر برطرف و از آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود.
دکتر بصیری با اشاره به گستردگی و وجود نقاط حاشیه ای و کم برخوردار در سطح استان کرمان، تشکیل مجمع خیرین را اتفاقی خوشایند دانست و تأکید کرد: فعالیت های داوطلبانه و خیرخواهانه خیرین باید به سمت رفع فقر و کاهش آسیب های اجتماعی در نقاط حاشیه ای شهرها و مناطق کمتر برخوردار هدایت شود.