سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت:مهم ترین مسأله در شرایط کنونی کشور در حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی و معیشت مردم است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمد صادق بصیری روزیکشنبه 19 اسفندماه 97 در دیدار با مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کرمان افزود: در حوزه مسائل امنیتی هم اکنون مطالبات اقتصادی مردم در اولویت قرار دارد و برای پیشگیری از ایجاد بحران های امنیتی باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از تجمعات کنونی در جلوی ارگان های اداری و استانداری به دلیل مسائل اقتصادی و حقوق های عقب مانده است.
دکتر بصیری در این نشست با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی استان اظهار داشت: عمر متوسط ناوگان حمل و نقل عمومی در استان بالای 20 سال است؛ در حالی که عمر استاندارد این ناوگان 8 سال است.
وی با تأکید بر لزوم پیشگیری از وقوع حوادث حوزه حمل و نقل عمومی، خواستار تأمین اعتبارات مالی لازم در این زمینه شد و افزود: متأسفانه شهرداری کرمان باید بخش زیادی از درآمد خود را در حوزه عمرانی هزینه کند و لازم است مدیران اقتصادی استان در حوزه تکمیل و تجهیز سازمان خدمات شهری به شهرداری کمک کنند.
در این جلسه با اهدای لوح تقدیری از طرف اداره کل اقتصادی و دارایی استان، از زحمات سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تجلیل شد.